PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs naudojatės VšĮ „Palangos krepšinis“ („Įstaiga“) priklausančia interneto svetaine https://bckursiai.lt („Svetainė“) arba bendraujat su mumis per oficialias Įstaigos Facebook ar  Instagram paskyras („Socialiniai tinklai“).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – VšĮ „Palangos krepšinis“, juridinio asmens kodas 304852929, registruotos buveinės adresas Mokyklos g. 43-4, LT-00303 Palanga, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?

Kai jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar Svetaine arba bendraujate su mumis per Socialinius tinklus, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją susijusią su jūsų pirkimais iš Įstaigos;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus;
 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys apie jūsų atliktus mokėjimus ar kitą informaciją dėl kurios jūs esate suteikę leidimą tretiesiems asmenims dalintis ja su mumis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios privatumo politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

 Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje privatumo politikoje;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums Įstaigos paslaugas;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Įstaigos arba trečiųjų asmenų interesų.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo jums tikslais;
 • lojalumo programos vykdymui;
 • komunikavimui su jumis;
 • statistiniais tikslais;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, mes juos saugome ne ilgiau nei 2 metus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, tarpininkams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Išskyrus kaip numatyta šioje privatumo politikoje, mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įstaigos darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Įstaigos klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus.

Vaikai

Mes neteikiame jokių paslaugų ir neparduodame jokių prekių asmenims, jaunesniems kaip 16 metų, todėl ir nerenkame jų asmens duomenų. Jei jūs esate jaunesnis nei 16 metų, nesinaudokite mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Jei sužinosime, kad surinkome asmens duomenis iš asmens, jaunesnio kaip 16 metų, mes nedelsdami šiuos duomenis ištrinsime.

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Naudojami duomenys Slapuko galiojimo laikas Papildoma informacija
_ga Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti „Google analytics“ naudojamas numeris 2 metai „Google analytics“
_gid Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti vartotojus „Google analytics“ naudojamas numeris 24 valandos
_gat Google užklausų skaičiui reguliuoti „Google analytics“ naudojamas numeris 1 minutė
AMP_TOKEN Turi raktinį žodį, kuris gali būti naudojamas norint gauti Client ID iš AMP kliento ID serviso. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, ateinančią užklausą ar klaidą iš Client ID išvedama iš AMP Client ID serviso. „Google analytics“ naudojamas numeris Nuo 30 sekundžių iki 1 metų
_gac_<property-id> Yra vartotojo su kampanija susijusios informacijos. Jei susiesite „Google Analytics” ir „AdWords“ paskyras, „AdWords“ svetainės konversijų žymas perskaitys šį slapuką, nebent jūs atsisakysite. „Google analytics“ naudojamas numeris 90 dienų

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Įstaigos Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Įstaiga arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Įstaigą elektroninio pašto adresu info@bckursiai.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Įstaiga įgyvendindama jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Įstaiga turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu info@bckursiai.lt arba adresu Mokyklos g. 43-4, LT-00303 Palanga, Lietuvos Respublika. 

Baigiamosios nuostatos 

Mes galime bet kada pakeisti šią privatumo politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą privatumo politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši privatumo politika įsigaliojo 2018-08-22.

Prisidėti